Zahrada v proměnách času

Dne 10. prosince v prostorách  naší školy uskutečnil seminář Zahrada v proměnách času, kterého se zúčastnili zástupci obce, zahrádkářů  i okolních škol.
Tento seminář byl vyvrcholením celoročního projektu, na němž se podílela naše škola a ZŠ Ostrožská Nová Ves. Součástí semináře byla výstava prací, aranžovaných vazeb, sušených bylinek a kalendáře naší školy. Dále následovala prohlídka školní zahrady, kde všichni mohli zhlédnout nově osázené naučné arboretum, bylinkové a trvalkové záhony, ovocný sad, vinohrad a  kompostiště.

Po prohlídce zahrady proběhla prezentace, v níž byli všichni seznámeni s dílčími aktivitami projektu. Žáci 9.ročníků připravili pro účastníky semináře v rámci aktivity Bylinkové pohlazení různé bylinkové pokrmy, pomazánky a nápoje. Na závěr semináře dostali všichni hosté upomínkové dárky (kalendář naší školy a květinovou vazbu).

Závěrečná prezentace projektu

Sdílejte!