Návštěva IC a knihovny

Staroměstskou knihovnu a informační centrum zná určitě každý z nás. Avšak více než třetina dojíždějících žáků 6.A a 6.C  navštívili knihovnu poprvé.
Příjemným překvapením pro nás byla výstava betlémů, velký výběr vzorně uspořádaných  knih, volný přístup k internetu, pěkné a tiché prostředí…Žáci pozorně naslouchali odbornému výkladu knihovnice paní Rokytové a rozšířili si tak své poznání a kulturní rozhled. Seznámili se s nabídkou pravidelných akcí a soutěží, které knihovna pořádá. Velmi se jim líbilo spojení knihovny a IC, nabídka služeb a  možnosti využití.Zaujaly je webové stránky, které mohou využít k hledání a rezervaci knížek, najdou zde i katalog všech knih a časopisů, které knihovna nabízí (přes 900 nových titulů v r. 2009).    V rámci hodin zeměpisu pozorně sledovali i trasu pochodu a významné orientační body ve středu Starého Města.   
 

Sdílejte!