Jak žili lidé dříve?

Odpověď na tuto otázku jsme hledali s dětmi 3.tříd nejen v hodině prvouky, ale i doma rozhovorem s rodiči nebo návštěvou prarodičů.
Svoje poznatky děti sepsaly do vyprávění, které doplnily vlastními kresbami obrázků starožitností. Završením celého projektu byla výstava dnes již cenných předmětů denní potřeby pro práci i zábavu, které užívali naši předkové. Děti jsme tak touto výstavou mohli blíže seznámit s lidovými zvyky, tradicemi a řemesly jejich prarodičů. Dozvěděli jsme se např. k čemu sloužily petrolejové lampy, kalamáře, mlýnky, valchy, kopyta atd. Výstava byla otevřena pro rodiče i děti z MŠ a žáky naší školy. Děti si mohly za sladkou odměnu i zasoutěžit v hádání neznámých věcí (kolíčky na prádlo, kalamář, pračka). Na všetečné otázky dětí o tom, jak se žilo dříve, nám přišel poutavě popovídat pamětník pan Václav Klon. Výsledné práce svého projektu prezentovali třeťáci kamarádům ze 2. tříd. Všem prarodičům, rodičům i dětem, kteří se aktivně podíleli na realizaci výstavy, mnohokrát děkujeme.

Sdílejte!