Ilustrátor dětských knih ve Starém Městě

V pátek 20. listopadu se již od rána žáci 1., 2. a 3. tříd těšili na besedu se známým a oblíbeným ilustrátorem knih pro nejmenší – Adolfem Dudkem.
Na začátku programu autor představil nejen sebe, ale hlavně svoji tvorbu. Před očima se nám vystřídaly nejen knihy pro děti, které nejeden žák zná, ale také CD, jejichž obal a potisk pan Dudek navrhl a výtvarně zpracoval. Poté autor dětem ukázal, jak může být kreslení a malování zábavné a jednoduché. Praktickými ukázkami předvedl, že většina věcí kolem nás jde nakreslit pomocí čtyř základních geometrických útvarů – kružnice, trojúhelníku, čtverce a obdélníku. Některé děti byly vybrány, aby si takové „jednoduché“ kreslení po boku pana Dudka zkusily. Všechny takto vzniklé obrázky byly velmi povedené a odměnou byl velký potlesk pro jejich autory z řad našich žáků. Že se ilustrátorem nemůže stát každý jsme pochopili, když nám pan Dudek ukázal své výtvory z konzervatoře a pohovořil o tom, čím si musí člověk projít, aby se mohl věnovat v budoucnu třeba právě ilustraci knih pro nejmenší čtenáře. Celá beseda byla v duchu spolupráce autora s dětmi. Velmi poutavým, vtipným, energickým a jedinečným projevem se podařilo autorovi pozornost dětí si beze zbytku získat. Děti byly tak motivovány, že se nebály projevit pohybově ani hlasově. Všichni ochotně spolupracovali a jen neradi se loučili. Beseda byla navíc protkána soutěžními otázkami, za které děti vždy získaly malou upomínku – kartičku s ilustrací autora. Závěrem besedy byla velmi originální autogramiáda, kterou děti přivítaly s nadšením. Besedu zprostředkovala a finančně zaštítila knihovna ve Starém Městě v čele s paní Rokytovou. Děkujeme a těšíme se na další podobnou akci.

Sdílejte!