Planetárium a Anthropos Brno

Za zpěvu oblíbených písní se dne 12.listopadu vydali žáci 4. ročníků do Anthroposu a do Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně.
Hvězdárna pro nás připravila poutavý výukový program Hvězdářská abeceda, který obsahoval spoustu zajímavých informací o Slunci, Měsíci, Zemi, hvězdách a planetách. Vše probíhalo v sále, jehož strop imitoval hvězdnou oblohu. Když se setmělo a nad námi se objevilo noční nebe se souhvězdími a Mléčnou dráhou, všichni ztichli a napjatě sledovali výklad. Po ukončení přednášky následoval přesun do Anthroposu. Tam děti velmi upoutaly několik tisíc let staré původní kostry medvědů a dalších zvířat. Paní průvodkyně musela odpovídat na mnoho všetečných otázek nejen o kosterních pozůstatcích, ale i starodávných příbytcích, nástrojích a mamutech.Závěrem jsme zhlédli moc pěknou Darwinovu expozici.Řádně unavené, spokojené a poučené nás autobus dopravil zpět ke škole.      

Sdílejte!