Rybník – život ve vodě

Ve dnech 15. a 16. října proběhl ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Žabka program Rybník – život ve vodě, kterého se zúčastnili žáci 4. tříd.
 
Program byl zaměřený na poznávání života nad i pod hladinou, zavedl žáky k rybníku a seznámil je s nejznámějšími živočichy a rostlinami, které můžeme potkat u stojatých vod. V průběhu výukového programu žáci pracovali ve skupinách. Nejprve rozeznávali a pojmenovávali živočichy a rostliny podle obrázků. Poté následovala diskuse, ve které se žáci dostali i k problémům ekologie jako celku. Díky zkušené lektorce získali žáci mnoho cenných informací, které mohou prakticky využít.

Sdílejte!