Návštěva úřadu práce

Minulý týden žáci 9. ročníků navštívili s třídními učiteli Informační středisko Úřadu práce v Uherském Hradišti.
Zde si mohli vyzkoušet program k volbě povolání, byli seznámeni s možnostmi dalšího studia na různých typech škol našeho kraje. Pracovnice střediska zodpověděla jednotlivcům řadu osobních dotazů a tím jim pomohla při výběru školy nebo učebního oboru. Seznámila žáky také s požadavky trhu práce a s možnostmi uplatnění jednotlivých oborů v dalším životě. Další informace o studiu získají žáci na Burze SŠ 24.listopadu v Uherském Hradišti.

Sdílejte!