Třeťáci na radnici

Děti ze 3. tříd se v pátek 9.října vydaly navštívit městský úřad, aby blíže poznaly život v obci a jak se obec řídí.
O milé přivítání a poutavý výklad se postaral místostarosta Radoslav Malina. Dětem se líbil obřadní sál i kancelář starosty Josefa Bazaly. Žáci získaly základní vědomosti o chodu a spravování obce. Velký zájem také vzbudila návštěva městské policie, zvláště sledování Starého Města pomocí kamerového systému. Protože polovina žáků ve 3.B dojíždí z Kostelan nad Moravou, vypravila se celá třída i s třídní učitelkou do této obce. Radnicí je provedl a zajímavě o obci povyprávěl starosta Josef Bozděch. Dětem se také líbilo milé přivítání s pohoštěním v MŠ a zaujal je opravený nový most přes řeku Moravu. Získané vědomosti děti využily při práci na projektu ,,Naše obec“ . Doplnily je poznatky z internetu a přineseným obrázkovým materiálem. Výsledek své práce předvedly svým mladším spolužákům ve druhých třídách.

Sdílejte!