Exkurze do Brna

Ve čtvrtek 8. října 2009 se žáci 7. a 8. třídy ZŠ Ostrožská Nová Ves zúčastnili v rámci projektu Zahrada v proměnách času exkurze do Brna.
Cílem cesty bylo Planetárium Mikuláše Koperníka na Kraví Hoře a botanická zahrada. V planetáriu žáci zhlédli výukový program „Geometrická optika“. Program byl velmi zajímavý a zaměřený na pokusy z geometrické optiky. V botanické zahradě si pak žáci prohlédli nejen celý venkovní areál, ale s průvodcem také navštívili skleníky. Viděli řadu tropických a subtropických rostlin a během výkladu si vyplňovali pracovní listy, aby si informace lépe zapamatovali a mohli se k nim vrátit ve škole v hodinách přírodopisu.  Projekt byl podpořen dotací z ministerstva školství.

Sdílejte!