Baťův kanál a lužní lesy

Žáci 4. ročníku, kteří se 17. září zúčastnili plavby po Baťově kanále, prezentovali své zážitky dětem z 5. tříd. Žáci ze 4. tříd, kteří díky projektu Zahrada v proměnách času, podstoupili plavbu po Baťově kanále a výukový program týkající se lužního lesa, se o své zážitky podělili s žáky 5. tříd. Ve středu 30. 9. 2009 čtvrťáci po předcházejících přípravách se svými již hotovými pracemi navštívili v hodinách postupně žáky 5. A a 5. B.  V úvodu jim popsali, jak celá exkurze probíhala, poté promluvili o svých zážitcích a přidali také zajímavosti, které se dozvěděli nebo při projektu sami zjistili. Závěrem si připravili jedonoduché otázky, kterými ověřili, co všechno si starší spolužáci z jejich výkladu zapamatovali a jak byli pozorní. Odměnou za správně zodpovězenou otázku byla vždy drobná sladkost. Když byla prezentace projektu u konce, bylo z reakcí dětí patrné, že se spolupráce 4. a 5. tříd opět velmi vydařila.

Sdílejte!