Den jazyků

Ve dnech 22. a 24. září se žáci 9.ročníků v rámci oslavy Dne jazyků vydali na prohlídku zámku v Buchlovicích.

Jak se dalo předpokládat, prohlídka se nekonala v rodném jazyce, ale nýbrž v jazyce anglickém a německém.  Během cesty do Buchlovic jsme si společně prošli text, který nám slečna průvodkyně na zámku velmi podobně prezentovala. Každý den se na zámku vystřídaly 3 skupiny a poté měli žáci za úkol vyplnit předem připravenou křížovku, jejíž správné odpovědi žáci našli v textu. Procvičili si tím nejen základní slovní zásobu, porozumění mluvenému slovu, ale také porozumění textu. Po půlhodinovém rozchodu v zámecké zahradě nás čekala cesta zpět.Celá akce byla dle mého názoru velmi vydařená a přínosná a krásné počasí k tomu jen přispělo.Doufám, že se podobná akce uskuteční i příští rok.

Sdílejte!