Lodí k lužnímu lesu

Plavba lodí po Baťově kanále zpříjemnila současným čtvrťákům ZŠ Ostrožská Nová Ves jeden ze zářijových dnů.
21. září jsme si objednali slunné počasí a vydali do přírody za poznáním lužního lesa kolem řeky Moravy. Vyjeli jsme brzy ráno vlakem do Veselí nad Moravou a odtud jsme se plavili ke vnorovským plavebním komorám. A protože byla plavba součástí výukového programu v rámci předmětů přírodověda a vlastivěda, celou cestu nás provázel poutavý výklad o historii tohoto kanálu. Odtud jsme se vydali pěšky lužním lesem ke slepému rameni řeky Moravy a jezu. Cestou jsme se dozvěděli hodně zajímavých informací o chráněných druzích živočichů, viděli jsme kuňku obecnou, volavku. Povídali jsme si o bobrovi, osahali jsme si makety jeho částí těla. Naučili jsme se rozeznávat podle listů různé druhy stromů. Seznámili jsme se s novými vlastivědnými pojmy souvisejícími s řekou Moravou. To všechno bylo proloženo spoustou pěkných her a soutěží. Po zpáteční plavbě po Baťově kanále jsme se osvěžili točenou zmrzlinou a spokojeni, nabyti poznáním, se vrátili zpět. Akce se uskutečnila v rámci společného projektu ZS Staré Město a ZŠ Ostrožská Nová Ves Zahrada v proměnách času.

Sdílejte!