Nástroje od pravěku po současnost

Žáci 4. a 5. ročníku měli možnost zúčastnit se besedy o vývoji hudebních nástrojů.
Ve čtvrtek 24.9. 2009  navštívil 1. stupeň naší školy Mgr. Macků, který děti prostřednictvím besedy a praktických ukázek seznámil s vývojem, výrobou a použitím dechových a smyčcových hudebních nástrojů. Naše „hudební pouť“ započala v pravěku, pokračovala přes renesanci až do současnosti. Děti zaujal pan Macků nejen svým odborným a zajímavým výkladem, ale hlavně praktickými ukázkami hry na všechny hudební nástroje, se kterými děti seznámil. Závěrem si děti mohly přinesené nástroje zblízka prohlédnout a na některé si i zahrály.

Sdílejte!