Lužní lesy

V rámci školního projektu Zahrada v proměnách času se žáci 4. ročníku zúčastnili plavby po Baťově kanále.
Ve čtvrtek 17. září odjeli naši čtvrťáci autobusem do Veselí nad Moravou, kde v přístavišti nasedli na lod´směřující do lužního lesa v okolí Vnorov. I přes nepřízeň počasí si děti zahrály zajímavé hry přímo v lese. V připraveném programu se nedalo kvůli dešti pokračovat, proto jsme se lodí přesunuli zpět do Veselí a společně s lektory zvolili suchou variantu přírodovědné exkurze ve Vzdělávacím a informačním středisku Bílé Karpaty. V průběhu zpáteční plavby si některé děti mohly pod dohledem kapitána vyzkoušet kormidlovat loď. Po příchodu do Vzdělávacího střediska Bílé Karpaty byla pro děti připravena přednáška o obojživelnících a rostlinách vyskytujících se v lužních lesích. Poté následovala soutěž, která ověřila znalosti a pozornost žáků. Lektoři byli mile překvapeni vědomostmi dětí, za které je nejen pochválili, ale i obdarovali drobnými upomínkovými předměty. Ačkoliv nám počasí nepřálo, odnesly si děti spoustu nových zážitků a také poznatků do hodin přírodovědy.

Sdílejte!