Olympijský den

Dnes proběhl na prvním stupni opět Olympijský den.Žáci čtvrtých a pátých tříd ve spolupráci s druhým stupněm měli Olympijský den v Kunovském lese. Pan učitel Zábranský se svou třídou 8.B připravil a zajistil tratě závodu a jednotlivá stanoviště pro plnění úkolů.
Děti ze čtvrtých tříd soutěžily v běhu. Bězeli samostatně chlapci a dívky  podle vytyčené trasy. Na prvním místě se umístila Kristýna Stalčíková, 4. C a Eliška Gabrielová, 4. B a z chlapců Lukáš Balajka, 4. C . Páťáci soutěžili ve družstvech a plnili úkoly na jednotlivých stanovištích. Z 5. A první místo vybojovalo družstvo ve složení: Viktor Pavlík, Radim Otrusiník, David Janska, František Kašný a z 5. B Adéla Machálková, Markéta Staufčíková, Markéta Tesaříková, Veronika Miklášová.Celá akce byla díky krásnému zářijovému dnu velmi vydařená. Těšíme se na další spolupráci s druhým stupněm. 

Sdílejte!