Jak třídit elektroodpad?

V pondělí 14.září se žáci 7. ročníků účastnili akce pořádané společností Elektrovin zaměřenou na informace o třídění elektroodpadu v domácnostech.

Na prostranství před radnicí ve Starém Městě je zástupci firmy seznámili s možností ukládání vysloužilých elektrospotřebičů do sběrného dvora nebo odevzdání prodejci při zakoupení nového. Za odložení spotřebiče do kontejnéru či na černou skládku může občan dostat pokutu až 20 000 Kč. Své znalosti si žáci mohli ověřit v následující soutěži, kde získali řadu cen. Všichni obdrželi upomínkové předměty s danou tématikou. V odpoledních hodinách tato akce probíhala pro širokou veřejnost a někteří žáci přišli s rodiči znovu si zasoutěžit.

Sdílejte!