Slovensko – náš blízký soused

Cílem projektu je přiblížit žákům slovenský jazyk a Slovensko v užších souvislostech. Díky projektu žáci poznali, že slovenština je češtině nejbližším jazykem.
V listopadu a v prosinci jsme vybavili školu materiály a učebními pomůckami – zakoupili knihy, slovníky, encyklopedie, mapy, CD a DVD, spotřební materiál. 9. prosince vycestovali vybraní žáci 7. – 9. ročníku do Bratislavy, kde je zkušený průvodce seznámil s místními pamětihodnostmi. Přímo v centru města museli s pomocí obyvatel vyplnit pracovní list, sbírali náměty na práci do hodin mediální výchovy i na budoucí výstavu. V prosinci proběhlo v hodinách jazyka českého celkem 8 besed žáků 6. a 7. ročníků s rodilou mluvčí p. Kišovou. V červnu následovaly i besedy v 8. a 9. ročníku a na I. stupni. Všichni žáci se seznamovali s texty s ohledem na věk (na I. stupni říkadla, pohádky, pověsti, na II. stupni se současnou slovenskou literaturou, např. Satinského Čučoriedkáreň). Paní Kišová jim četla ze slovenských knih, pak si procvičili slovní zásobu a dozvěděli se i zajímavosti o slovenském nářečí. V hodinách mediální výchovy žáci pracovali na propagaci Slovenska – tvorba plakátu, reklamy, prezentace v PowerPointu. K oslavám školy připravili žáci výstavu fotografií ze Slovenska, která je součástí výzdoby školy. V rámci Dne otevřených dveří proběhla i dílna, kde se žáci seznamovali se zajímavými slovenskými slovy a učili slovenské texty. V rámci oborových dnů 9. ročníku byla vytvořena herecky ztvárněná prezentace Slovenska. Tato práce byla zopakována na akademii školy. Na akademii žáci 9. ročníků nacvičili i jeden ze slovenských folklorních tanců z Myjavy. V dubnu žáci 9. ročníku navštívili festival Žebřiňák, kde zhlédli představení slovenského souboru – Kufor. Děj vyprávěl o Židech na Slovensku, kterým byly vydány zákazy, přišli o práci, majetek i o přátele. V hudební výchově se žáci seznamovali s předními slovenskými hudebními interprety. Následně se naučili několik slovenských písní, které poté žáci 9. ročníku prezentovali na akademii školy. Žáci 7. ročníku si slovenské písničky zazpívali i při prezentaci projektových dnů Poznáváme země EU, které proběhly v březnu. V hodinách literární výchovy a v literárním semináři měli žáci možnost zhlédnout slovenské filmy. Následovala diskuse o těchto filmech a představitelích jednotlivých rolí. Při sledování filmů měli žáci k dispozici česko-slovenské slovníky, ve kterých si mohli vyhledávat neznámá slova, a tak si rozvíjet slovní zásobu. V červnu žáci II. stupně navštívili žáky 3. ročníku, kterým zarecitovali a přečetli slovenské pohádky (aktivita Čteme a recitujeme ve slovenštině). Seznámili je se základy slovenského jazyka, děti si vyzkoušely samy četbu slovenského textu, osvětlily si slovní zásobu v pohádkách pomocí slovníků česko-slovenských, se vším jim pomáhali starší žáci. Do školního časopisu Všeználek žáci přispívali rubrikami o zajímavých slovenských osobnostech (Tomáš Bezdeda, Dara Rolins, Jožo Ráž a skupina Elán, Peter Nagy, ..). Veškeré materiály o Slovensku byly zpřístupněny na internetových stránkách školy. Na nich byla zajištěna i publicita projektu, která proběhla i v rámci třídnických schůzek a oslav 30. výročí školy.

Sdílejte!