Slovenské čtení

Projekt Slovensko – náš blízký soused měl své pokračování v úterý 23. června na 1. stupni.
Žáci všech ročníků se setkali opět s pí. Kišovou, která děti na úvod seznámila s rozdílem písmen v češtině a slovenštině a rozdílnými slovy v těchto sobě blízkých jazycích. Představila  dětskou slovenskou literaturu od autorů Lúdmily Podjavorinské Čin – Čin, Bibiany Ondrejkové Rozprávky o dievčinke Julke, Marianny Gruznárové Maťko a Kubko, Antona Rákaye Rozpravky tatranské a Erika Jakuba Grocha Tuláčik a Klára a pak podle náročnosti textu četla v jednotlivých ročnících  ve své rodné slovenštině ukázky z těchto knížek. Po přečtení ukázky si s dětmi pohovořila o obsahu a ponaučeních z jednotlivých úryvků. Děti si na oplátku zkusily čtení ve slovenštině a byly za to  pochváleny, že jim to docela šlo. Na závěr si vysvětlili význam pro nás méně známých slovenských slov. Toto Slovenské čtení ukázalo krásu slovenské dětské knihy a malebnost slovenského jazyka.

Sdílejte!