Exkurze Kovosteel

Žáci pátých ročníků získali za vítězství v přírodovědné soutěži odměnu od MěÚ Staré Město.

Tou byla ve středu 24. června navštěva Kovosteelu ve Starém Městě.  Prohlídku jsme započali v učebně Kovosteelu, kde proběhla výuka i procvičení znalostí ve třídění odpadů. Dále jsme projeli areál vláčkem Steelinka s výkladem o činnosti jednotlivých provozů a způsobech likvidace odpadu. Obdrželi jsme upomínkové předměty a  prošli odpočinkovou částí k majáku Šrotík a lodi Naděje. Z majáku byl nádherný výhled na široké okolí našeho města. Exkurze nám znovu připomenula nutnost třídění odpadu.

Sdílejte!