Sportovní hry žáků základních škol

Město Uherské Hradiště každoročně v červnu pořádá na stadiónu města Sportovní hry.
I letošního pátého ročníku se naše škola zúčastnila. Z prvního stupně chlapci v malé kopané obsadili třetí místo ve skupině a celkově páté místo ze sedmi a děvčata ve vybíjené třetí místo ve skupině a celkově  páté místo z osmi účastníků. Všem soutěžícím blahopřejeme a přejeme hodně radosti z dalších sportovních výkonů.

Sdílejte!