Hostětín 2009

V úterý 16.června se žáci 7.B zúčastnili ekologické exkurze v Hostětíně, kde má sídlo ekologické centrum Veronika.
Partnerskou školou v rámci projektu Zahrada v proměnách času, dotovaném MŠMT,  byli žáci ze ZŠ Ostrožská Nová Ves. Žáci zhlédli ekologické provozy v Hostětíně. Začali jsme Moštárnou na ekologicky pěstované ovoce tzv. Bio potraviny. Pokračovalo se prohlídkou ekologických kotlů na biomasu, kde nám byl vysvětlen princip vytápění celé vesnice. Následovala kořenová čistička odpadních vod a zakončení bylo v nízkoenergetickém domě, kde jsme si vyslechli přednášku o rekuperaci tepla, ekologickém vytápění, sluneční energii. Poznali jsme princip fotovoltaických článků a slunečních kolektorů. Celé dopoledne bylo zakončeno ochutnávkou jablečného moštu z ekologicky pětovaných stromů. Všem velice chutnal a zájezd si všichni pochvalovali.

Sdílejte!