Čteme ve slovenském jazyce

Dne 12. června nás navštívila paní Kišová, která nás zasvětila do tajů slovenského jazyka. 
Jako první mám vysvětlila gramatiku a čtení slovenských značek nad písmenky. Dozvěděli jsme se také, že lidé na Slovensku nepoužívají písmenko „ř“. Měli jsme také možnost si čtení ve slovenštině zkusit na vlastní kůži. Pří čtení povídek od Julia Satinského jsme se nejen pobavili, ale i vzdělali, protože nám paní Kišová vysvětlila každé slovíčko, u kterého jsme si nebyli jistí překladem. Následovalo i trochu zeměpisu. Povídala nám o Slovensku a o jeho přírodních krásách a také o svých různých zážitcích. Hodina skončila a my jsme byli zase o nějakou tu informaci chytřejší. Mnozí také zjistili, že i když je nám slovenština velmi blízká,  není vůbec jednoduchá.Naše slovenská jízda pokračovala, když se někteří z nás 16. 6. 2009 vydali na I. stupeň ZŠ Staré Město, kde četli dětem ze třetích tříd slovenské pohádky. Samozřejmě ve slovenském jazyce. Děti čtení pozorně poslouchaly a zvládly i odpovědět na otázky k příběhům. Nezapomněly nás ocenit potleskem. Všichni jsme si užili zábavné 2 hodiny s našimi mladšími kamarády.         Alena Kulleová, 9. C

Sdílejte!