Páťáci představili spolužákům Prahu

V měsíci květnu navštívili žáci pátého ročníku Prahu.
Ještě před odjezdem si děti vyhledaly v odborné literatuře informace o místech, která navštíví. Jednalo se o Vyšehrad, Petřín, Pražský hrad, Karlův most a také Staroměstské a Václavské náměstí. Po návratu se žáci rozdělili do skupin a v rámci projektu Tvořivé čtení a psaní zapracovali své teoretické i praktické poznatky do projektu Praha.  Ten začátkem června prezentovali svým mladším spolužákům ze čtvrtých tříd. Celý projekt byl velmi úspěšný. Žáci si  prohloubili  své vlastivědné informace o našem hlavním městě a zároveň si zdokonalili své komunikační schopnosti.

Sdílejte!