Habsburská Vídeň

Ve středu 3. června  jsme se vypravili několikahodinovou cestou do Vídně.
Uběhla nám poměrně rychle, jak jsme brebentili a těšili se, co nás čeká. Provázel nás opět pan Kočí, který nám v zajímavém vyprávění vysvětlil, jak to v Rakousku chodí.
Naší první zastávkou se stal zámek a zahrada Schönbrunn, které nám náš pan průvodce popsal, leč pro velké množství zážitků celého dne nemohu konkrétněji rozvést.
Poté jsme se vydali do centra. Zhlédli jsme mnoho památek jako např. Rathaus, Hofburg, chrám sv. Štěpána, operu, památník W. A. Mozarta. U každé pamětihodnosti jsme vše pečlivě zdokumentovali (člověk nikdy neví) a pokračovali dál. Dostali jsme větší obědový rozchod. Po malých skupinkách jsme se rozprchli do všech uliček a obchůdků. Na ulicích jsme potkávali živé sochy, které se za peníze pohybovaly a nechávaly se fotit. Nejvíce jsme jich potkali u chrámu sv. Štěpána, který se mně líbil asi nejvíc. Mohutně vyhlížející zdobná stavba, která člověka nutí zastavit a dívat se na krásu.
Naši cestu jsme končili v zábavním parku Prater. Horské dráhy, strašidelné hrady, rychle se točící atrakce, to je jen malý výčet ze všech lákadel, které jsme navštívili. Domů jsme se vraceli bez peněz, unaveni, avšak spokojení, že jsme poznali další kousek světa.
Jana Hrnčiříková, 9. A

Sdílejte!