Za botanickými krásami

Díky projektu Zahrada v proměnách času, dotovaném MŠMT, jsme mohli vyrazit za poklady naší přírody. 
V úterý 26. května a 2. června dostali žáci naší školy možnost poznávat krásné bělokarpatské louky. Proč právě louky v Bílých Karpatech? Důvod je prostý… CHKO Bílé Karpaty totiž patří mezi vyhlášená místa s nejčetnějším výskytem terestrických orchidejí u nás. Z přibližně sedmdesáti druhů orchidejí zaznamenaných na území ČR jich v Bílých Karpatech roste cca 45 druhů. Jsou zde dokonce tak významné lokality, že se sem sjíždějí nadšení botanikové z celé Evropy. A protože se jedná o rostliny vzácné a samozřejmě chráněné, rozhodli jsme se je ukázat i naším dětem.Na exkurze jsme vyrazili ve dvou termínech. První úterý jela třída 7.D doplněná o žáky 8. ročníků (lokality Suchovské louky), další úterý se exkurze zúčastnili úspěšní řešitelé biologických olympiád a žáci partnerské školy v Ostrožské Nové Vsi (lokalita Drahy – Horní Němčí).Během každé z exkurzí měly děti možnost vidět několik druhů právě kvetoucích orchidejí a spoustu dalších zajímavých a vzácných rostlin. Průvodcem nám byla po oba dny paní Vlasta Ondrová z ekologického centra Pantoflíček z Dolního Němčí. 

Sdílejte!