Den dětí v 1. ročníku

Už dne 29. května prváčci oslavili svůj Den dětí společně s SVČ Klubko.
Všichni jsme se sešli za podmračeného pátečního rána na zahradě SVČ Klubko ve St. Městě, kde pracovnice Klubka připravily pro děti soutěžní dopoledne. Žáci plnili jednotlivé úkoly. Každý úkol měl svého patrona, zvířátko. Děti sbíraly obrázky se zvířátky a na závěr si mohly vybrat malý dáreček z bohaté tomboly, kterou připravili rodiče žáků, za což jim děkujeme. Stihli jsme si všichni ještě před deštěm opéct také špekáčky. I přes nepřízeň počasí děti byly spokojené a svůj den si i tak užily. Poděkování patří pracovnicím Klubka i vychovatelkám ze školní družiny.

Sdílejte!