Přírodovědná soutěž

Dne 26. května se žáci pátých tříd zúčastnili přírodovědné soutěže v jídelně naší školy.
Cílem přírodovědné soutěže bylo zjistit všeobecné znalosti žáků z přírodovědy. Pětičlenná družstva páťáků řešila jednotlivé úkoly formou testu a poznáváním rostlin a živočichů. Na první třech místech se umístila družstva tvořená žáky 5.A třídy. Nejlépe se podařily vyřešit úkoly družstvu číslo 11, které tvořila Lucka Fryštáková, Dagmara Chlachulová, Katka Malinová, Simona Smělíková a Monika Švrčinová. Vítězům blahopřejeme! Zárověn děkujeme za kvalitní přípravu a průběh soutěže paní Ing. Pluhařové z Městského úřadu Staré Město a manželům Balážovým za přípravu a vedení soutěže. Všichni se těšíme na pozvání a účast v soutěži v příštím roce.

Sdílejte!