Bratři Mrštíkové – Rok na vsi

Letošní poslední hrou divadelního kroužku, na kterou jsme vyrazili 7. 5. 2009 do Zlína, se stal Rok na vsi. Tato divadelní hra skládala roční mozaiku lidských osudů v malé obci Habrůvce. Poukázala na věci krásné a pomíjivé i na věci důležité a naopak nepodstatné. Každá z postav si kráčela svou, ne vždy správnou, cestou. Habrůvka byla dříve poklidná obec, lidé pracovali a  rozuměli si, však za krátkou dobu se věci začaly měnit a lidé podléhali hříchům a pokušením. Podívejme se třeba na postavu Rybáře, dříve vážený muž se spoustou majetku podlehl touze a vášním mladé ženy a nakonec, když mu nezbylo nic, opustil poměrně potupně tento svět. Nikdo z těch lidí si neposteskl, snad jen jeho žena ho milovala stále stejně vroucně a upřímně. Mnoho lidí skončilo špatně, ne proto, že by snad nemohli jinak, ale protože sešli z cesty a za všechno se platí.
Co dodat? Snad jen to, že podlehnout hříchům je velmi snadné, avšak razit svou cestu s jasným cílem je velmi těžké.
Jana Hrnčiříková, 9. A

Sdílejte!