Zahrada v proměnách času

Na projektu Zahrada v proměnách času získala naše škola od MŠMT dotaci 150 000,- Kč.

Celková  hodnota projektu bude 201 550,- Kč. Cílem projektu je přiblížit žákům přírodu, vzbudit v nich touhu po poznání, budovat přirozený kladný vztah k přírodě i práci, naučit je přírodu chránit.
Cílem je obnovení a smysluplné využití školní zahrady, která by měla sloužit k výuce nejrůznějších vyučovacích předmětů „pod širým nebem“ prostřednictvím tvořivých a komunikativních metod tak, aby žáci získávali povědomí o složitosti a podmíněnosti dějů v přírodě, krajině i na poli na základě vlastní zkušenosti, prožitků, pokusů a pozorování.
Rádi bychom rozvíjeli znalosti a dovednosti žáků pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast, a tak bychom pomohli vytvářet u mladých lidí odpovědnost za životní prostředí.S jednotlivými aktivitami se  budete moci průběžně na stránkách školy seznamovat.

Sdílejte!