Den Země v prvních třídách

Žáci prvních tříd slavili Den Země v prostředí SVČ Klubko ve Starém Městě…Ve čtvrtek 23. dubna slavili žáci prvních tříd Den Země spolu s Indiány. Tak jako Indiáni dobře znali přírodu, žili s ní v souladu a neničili ji, tak i naši prvňáčci plnili v tento den úkoly, zaměřené na ochranu životního prostředí – např. určovali léčivé rostliny, poznávali zvířata a rozlišovali jejich stopy, učili se stavět indiánská ohniště, vyráběli indiánský náhrdelník, „lovili“ bizona, seznámili se s indiánským kalendářem a nakonec skládali a lepili obrázky na totem. Indiánské téma nebylo zvoleno náhodně, ale vhodně doplňovalo projekt Indiánská matematika, který žáci plnili v měsíci březnu a dubnu v hodinách matematiky, výtvarné výchovy, pracovních činností a v hudební výchově. Indiánské prostředí neopustíme ani na školním výletě – 20.května se podíváme za Indiány na Ranč do Kostelan, kde pro nás bude připraven program Západ na dosah ruky.

Sdílejte!