Den Země

V pondělí 20.dubna proběhl na II. stupni školy Den Země.
Jako každoročně jsme se drželi tradičního scénáře této akce a za krásného počasí jsme udělali něco pro své zdraví a přírodu v našem okolí. Žáci šestých ročníků navštívili místní výkupnu sběrných surovin ve Starém Městě Kovosteel, kde se dozvěděli o třídní a recyklaci železného odpadu, elektrospotřebičů a nebezpečného odpadu. Prostřednictvím vláčku Stílinka se podívali do provozu a odnesli si drobné reklamní předměty. Žáci sedmého ročníku sbírali odpad po Starém Městě a to v oblasti Spar a cyklostezka na Kostelany, kde hlavním sběrovým místem bylo rybářské rameno Čerťák. Třída 7.A se podílela na výsadbě zeleně v volnočasovém centru Klubko. Zvláštní  poděkování nejlepším sběračům odpadu: Veronika Míšová, Jana Novotná. Všichni se sešli v Kunovském lese, kde si opekli špekáčky a vyrazili zpět. Pro žáky osmého ročníku byl připraven turistický výšlap na dominantu našeho kraje rozhlednu Brdo v Chřibech. Všichni tuto trasu zvládli bez větších problémů a odměnou jim byl výhled z nejvyššího vrcholku Chřibů. Žáky devátého ročníku čeká závěrečný přírodovědný test, který zábavnou formou shrne jejich vědomosti z oboru přírodních věd. Ještě jednou poděkování zvláště sedmým ročníkům, které se aktivně podílely na čištění Starého Města. Jan Zábranský

Sdílejte!