Projektový den

Dne 7. 4. se uskutečnil projektový den sedmých ročníků Poznáváme země EU.

Představilo se šest skupin, které za pomoci učitelů předvedly své projekty různými formami. Největší úspěch měla skupinka, která hrála pohádku naruby. Dále se představily skupiny s těmito tématy: významné objevy, kde se objasnil původ vějíře, zubní náhrady, vznik žvýkaček, gumových medvídků a sýrů, další skupiny nám řekly něco o nedalekém městě Kroměříži, o dopravě v EU, dominantách evropských států a národní parcích EU. Program byl pestrý a zábavný také díky příležitostnému zpěvu pod vedením pana učitele Zábranského. Na projektový den se přišli podívat také pan místostarosta R. Malina a redaktor staroměstských novin pan M. Kubíček. Všem se prezentace zdařily a přejeme jim hodně úspěchů do další práce.Kateřina Oharková, Michaela Machová

Sdílejte!