Jeden den v Anglii

Žáci 5. ročníku připravili pro své mladší spolužáky projekt – Anglie.
V úterý 7. 4. se žáci 3. a 4. tříd na jeden den ocitli v Anglii, díky svým starším kamarádům, kteří si pro ně připravili povídání o Velké Británii, Londýně, svátcích, kultuře, sportu, školství, hudbě a anglické kuchyni. Děti si postupně prošly třemi stanovišti, kde je čekaly informace, zajímavosti, praktické ukázky a jiné aktivity vztahující se k Anglii a jejímu způsobu života. Ochutnaly pravý anglický čaj, poslechly si hymnu Velké Británie, ukázku tvorby skupiny Beatles a domů si na památku odnesly anglickou vlaječku, kterou si mohly samy vybarvit. Celý „anglický“ den se dětem i učitelům velmi líbil a získané poznatky děti určitě využijí v dalším studiu cizího jazyka.

Sdílejte!