Život na vesnici

V prvních třídách proběhl 1. a 2. dubna  ekologický výukový program Život na vesnici.
Výukový program pro nás připravilo centrum ekologické výchovy Žabka při SVČ Klubko. Žáci se zde dozvěděli plno zajímavých informací ze života zvířat. Po úvodním rozhovoru se naučili zvířata třídit na domácí a volně žijící. Vysvětlili si, jaký užitek domácí zvířata člověku dávají. K obrázkům zvířat přikládali kartičky celé zvířecí rodiny. Naučili se pojmenovávat jednotlivá zvířata. Všechny získané znalosti žáci nakonec využili ve vyplňování křížovky s tajenkou.

Sdílejte!