První stupeň recituje

Dne 2. března proběhlo na prvním stupni ZŠ školní kolo recitační soutěže.
Tomuto kolu předcházela kola třídní a ročníková. V kole školním soutěžilo celkem 18 dětí, které byly rozděleny do tří kategorií. Nultou kategorii tvoří žáci prvních tříd,  v první kategorii soutěžili společně žáci druhých a třetích tříd a poslední kategorii zastupovaly děti čtvrtých a pátých tříd. Velmi pěkné a vyrovnané výkony všech soutěžících hodnotila porota ve složení p. uč. Vaďurová, Salanci, Buršová a Daňhelová. Do okrskového kola recitační soutěže, které proběhne 18. března ve 13.00 hod. v budově SVČ Klubko, postupují tito žáci: Vojtěch Valenta, Jakub Kunt, Barbora Rokytová, Michal Gerža, Kamila Kocábová, Anna Pavlicová, Vendula Tylová, Denisa Burešová a Jakub Mišťúrik. Všem postupujícím gratulujeme a přejeme hodně úspěchů.

Sdílejte!