Zdravý životní styl

Ve 2. třídách proběhl projekt „Zdravý životní styl“.
Do hodiny prvouky si děti přinesly obrázky různých druhů potravin a nápojů, které si roztřídily na zdravé a nezdravé. Společně s paní učitelkou hodnotily, co je zdravé a prospěšné pro lidský organismus, že je důležité jíst i ty potraviny, které patří mezi méně oblíbené. Ve skupinách si děti vytvořily koláž, kterou doplnily kresbou a výstřižky z novin s nápisy např. cvičíme každý den, stavíme hřiště, třídíme odpad, ekologické topení atd. V další hodině výtvarné výchovy si žáci navrhli svůj talíř. Následovala ochutnávka zdravých pomazánek, které si děti vyrobily doma s rodiči. Pomazánky si ohodnotily a v počítačové učebně napsaly svůj recept na počítačích. Výsledkem tohoto velmi náročného, ale přínosného projektu je výstava skupinové koláže, receptů na zdravé pomazánky, 1. vydání knihy receptů zdravých pomazánek a hlavně zamyšlení nad tím „Jak máme zdravě žít“.

Sdílejte!