Moje hračka

V pátek 13. února 2009 proběhl v prvních třídách projektový den Moje hračka…
Naši prvňáčci přišli v tento den do školy nejen s aktovkami, ale každý z nich si tentokrát mohl přinést i svoji nejoblíbenější hračku. V prvních třídách naší školy probíhal projektový den s názvem Moje hračka.
Celý projekt byl rozdělen do čtyř vyučovacích hodin. První hodinu žáci postupně představovali své hračky spolužákům, ukázali jim, jak si s nimi hrají a popsali, z čeho jsou vyrobeny. Dále plnili připravené úkoly na tabuli a z čítanky četli článek Panenka. Ve druhé hodině žáci své hračky malovali barvami. Třetí hodinu pracovali žáci ve skupinách, které byly vytvořeny podle druhů hraček. Každý si měl doma na tuto hodinu připravit písemný popis přinesené hračky. Pracovní skupiny pak své popisy nalepovaly na archy balícího papíru, doplňovaly kresbami hraček a tím postupně vytvářely koláže tématicky zaměřené na jednotlivé skupiny hraček. Náplní poslední hodiny byla práce s připravenými pracovními listy.
Namalované obrázky hraček a vytvořené koláže jsme si vystavili ve třídách a těmi nejhezčími jsme vyzdobili i školní chodbu.

Sdílejte!