Informace k přijímacímu řízení

V letošním školním roce si mohou žáci podávat do 1. kola přjímacího řízení na SŠ a SOU 3 přihlášky. 

Žáci si podávají přihlášky do 15. března sami přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. Přihlášky je možno zaslat také poštou, nejlépe doporučeně. Termíny přijímacích zkoušek zveřejní SŠ, SOU na svých internetových stránkách do 31. ledna 2009.  Žáci naší školy obdrží přihlášky s potvrzeným prospěchem a zbytek údajů vyplní spolu s rodiči. Někteří  musí mít na přihlášce potvrzení lékaře – PLP. Abychom předešli případným nedorozuměním při podávání přihlášek, nechají je zkontrolovat u výchovné poradkyně p. Mlčúchové, na kterou se mohou obrátit i v případě nejasností. Po přijetí na SŠ a SOU odevzdají žáci v dané škole svůj zápisový lístek, který u nás obdrží.
Přejeme všem žákům správnou volbu při výběru školy a úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek.

Sdílejte!