Páťáci v knihovně

Ve dnech 9. a 12. 1. 2009 žáci pátého ročníku navštívili knihovnu B. B. Buchlovana,
kde pro ně byla v rámci projektu „Tvořivé čtení“ připravena beseda na téma „Pověsti našeho kraje“.V  úvodu se děti dozvěděly, že budova současné knihovny byla původně židovskou synagogou. Seznámily se tak s její historií i současností. Potom následovalo krátké představení spisovatele B. B. Buchlovana. Zde děti nejvíce zaujal fakt, že původně se tento pán jmenoval jen Bedřich Beneš, ale aby se odlišil od ostatních Benešů a pro svou lásku k našemu kraji, přidal ke svému jménu přízvisko Buchlovan. Další zajímavostí bylo také to, že v období 2. světové války zachránil spoustu českých knih pro děti. Zabalil je do velkých balíků a převezl do budovy muzea, kde tyto knihy bez úhony přečkaly celou válku. Po tomto úvodu se již žáci zaposlouchali do nejrůznějších pověstí vážících se k našemu kraji. Některé byly v podání paní knihovnice a některé také v televizní podobě, čímž se stala beseda pestřejší. Na závěr měly děti čas samostatně si projít a prohlédnout celý areál knihovny. Beseda se všem, dětem i pedagogům, velmi líbila.

Sdílejte!