Fax for Peace, Fax for Tolerance

„Fax for Peace, Fax for Tolerance“ je mezinárodní soutěž s dlouholetou tradicí.
V letošním roce se konala již po dvanácté a zúčastnilo se jí několik stovek žáků, studentů a umělců z celého světa. Mezinárodní charakter má soutěž od svého počátku a v letošním roce přišly práce skutečně z celého světa. Od Iránu, Kolumbie, Brazílie, USA, Nigérie, Ruska, Číny, Turecka, Kanady, Polska, Egypta, Německa, Indonésie, Izraele, Japonska, Austrálie až po pořádající Itálii a výjimku v účasti netvoří ani Česká republika. A právě Česká republika, lépe řečeno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, převzalo pro rok 2007-2008 záštitu nad touto soutěží.
Všechny obrázky pak budou vystavené v italském městě Spilimbergo.
Zaslané práce hodnotila porota složená ze zástupců projektu „Fax for Peace, Fax for Tolerance“ a italských umělců. Mezi italskými malíři vyčnívají asi nejvíce jména Alessandry Cimatoribus, Giancarlo Travani, Federica Pagnucco či Gioiy Danielis. Všichni zmínění přebrali zodpovědnost a zasedli na čestná místa v porotě. Alessandra Cimatoribus patří v současnosti k nejslavnějším italským malířům a ilustrátorům knížek.
Soutěž je vypsána celkem v šesti kategoriích. První kategorii tvoří děti z mateřských škol a prvního stupně škol základních. Druhá kategorie je určena pro žáky z druhého stupně, třetí je určena středoškolákům, čtvrtá kategorie je tak trochu výjimečná. Studenti mohou mimo kresby zasílat videa s danou tématikou, proto se kategorie nazývá Video. Pátá kategorie je již pro skutečné umělce a závěrečná šestá kategorie je Satira, nadsázka či vtip.
Jak už z názvu vyplývá: „Fax pro mír, Fax pro toleranci,“ práce se do této soutěže zasílají pomocí e-mailu nebo faxu. Samotný obrázek by pak měl být vyhotoven na téma problematiky ochrany lidských práv, míru, tolerance a boje proti jakékoli formě rasismu.
Soutěž podporuje i UNESCO. Z České republiky se do soutěže zapojily celkem čtyři školy včetně Základní školy Staré Město. Naše poděkování patří Petře Křenové z 9.D, která se sama přihlásila a skvěle naši školu reprezentovala.

Sdílejte!