Zápis do prvních tříd

Dne  6. 2. 2009 se  koná slavnostní zápis  dětí do 1. ročníku ZŠ.
Zápis se týká dětí narozených  1. 9. 2002  až  31. 8. 2003 a bude probíhat  v přízemí  budovy  ZŠ  St.  Město,  Náměstí  Hrdinů  1000  od  11.00  do  17.00  hodin.
Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2008/2009 povolen odklad školní docházky.
Vzhledem k plynulému průběhu zápisu budete v měsíci lednu v mateřských školách seznámeni s časovým rozvrhem. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

Zákonní zástupci  přijdou  s dítětem a  přinesou  s  sebou:
žádost
občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti
rodný list  dítěte  
vyplněný „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ“

Pokud rodiče budou pro dítě žádat odklad školní docházky, přinesou s sebou žádost o odklad školní docházky, která bude doložena vyjádřením příslušného lékaře a vyšetřením pedagogicko-psychologické  poradny nebo SPC.

Dotazník obdrží zákonní zástupci v MŠ nebo si jej mohou vyzvednout v ZŠ.

Sdílejte!