Přednáška o pravěku

Pro žáky dvou šestých tříd si ji připravil Doc. PhDr. Jiří Chlachula, Ph.D et Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Shrnula nejen naše učivo o pravěku, ale díky bohaté fotodokumentaci z nalezišť po celém světě, kde pan Jiří Chlachula pracoval, umožila žákům vytvořit si konkrétní představu o probíraném učivu a prostřednictvím vykopaných nálezů si na pravěk i sáhnout.

Sdílejte!