Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 27. listopadu proběhl v prvních třídách Den otevřených dveří.
Tentokrát nešly děti do školy samy, ale spolu s rodiči. Ve třídách se žáci posadili do svých lavic a jejich rodiče se usadili do židlí rozmístěných po stranách třídy. A vyučování mohlo začít. Rodiče tak měli možnost sledovat své děti při práci v hodinách českého jazyka a matematiky. Pozorovali pokroky svých dětí, jejich aktivitu a chování při vyučování. Pro všechny to byla zajímavá zkušenost.

Sdílejte!