Beseda v knihovně

V úterý 25. listopadu navštívili žáci prvních tříd knihovnu ve Starém Městě.
V rámci projektu Tvořivé psaní a čtení navštívili naši prvňáčci zdejší knihovnu. Někteří žáci prostředí knihovny znali, protože ji navštívili již dříve s rodiči, ale pro většinu dětí to bylo první setkání s prostředím knihovny. Žáci si zde prohlédli interiér zaplněný policemi plnými knih. Paní knihovnice žáky seznámila s pravidly chování v knihovně, vysvětlila jim řazení knih a jejich vyhledávání. Měli možnost si prohlédnout knihy určené právě začínajícím čtenářům. Na závěr besedy samozřejmě nechyběla prohlídka knih v dětském oddělení knihovny.

Sdílejte!