Úspěšné projekty

Z více než 800 projektů z celé republiky uspěla naše škola se dvěma  – Tvořivé psaní a  Slovensko – náš blízký soused.

Z anotace projektu Tvořivé psaní:“Realizací projektu chceme u žáků podpořit zájem o aktivní čtení, posílit jejich čtenářskou sebedůvěru a schopnost porovnávání textu s dosavadními znalostmi žáka o dané věci. Chceme, aby lépe rozuměli čtenému i psanému textu, položíme základy k tvořivému psaní. Podnítíme radost ze čtení, umožníme prožít hezké chvilky nad knihou.“Tento projekt byl podán pedagogy I. stupně v rámci rozvojového programu Podpora čtenářství ve školách v roce 2008, celková dotace je 78 300,- Kč. Z anotace projektu Slovensko – náš blízký soused:“Cílem projektu je přiblížit žákům slovenský jazyk a Slovensko v užších souvislostech, vzbudit v nich touhu po poznání, budovat přirozený kladný vztah ke slovenskému jazyku a Slovensku. V souladu se školním vzdělávacím programem chceme podpořit aktivitu, toleranci, vstřícnost a loajalitu ke Slovensku. Bude kladen důraz na důležitost jazykového vzdělání a současně důraz na příbuznost slovanských jazyků, kdy slovenština je češtině nejbližším, tudíž i nejsnazším jazykem, kterému mohou žáci bez velkých obtíží porozumět v běžné komunikaci. Proto je třeba obohatit standardní výuku o hlubší znalosti slovenského jazyka a zlepšit informovanost o Slovensku. K tomu všemu přispějí realizované aktivity. „Tento projekt byl podán pedagogy II. stupně v rámci rozvojového programu Podpora výuky cizích jazyků ve školách v roce 2008, celková dotace je 93 500,- Kč.O jednotlivých aktivitách projektů budeme  průběžně informovat na stránkách školy.

Sdílejte!