Angličtináři využívají nový výukový software

Milí rodiče a žáci, nabízíme Vám možnost pracovat s novým softwarovým produktem určeným k výuce angličtiny.

Do základních a středních škol v ČR je distribuován prostřednictvím International School of Languages s garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tento software bude využívat i naše škola. K využití tohoto programu jsme se rozhodli z těchto důvodů: – napomáhá českým studentům ke správné výslovnosti včetně akcentu – vede je k pochopení a reprodukci slyšeného textu – program je aktivní pro žáky všech věkových skupin – vyhodnocuje automaticky žákovu úspěšnost – pro každý ročník je určeno 35 – 40 procvičovacích lekcí. Procvičovací modul, používaný v rámci domácí přípravy přes internet, umožňuje žákům následující: – Program žákovi text či jednotlivá slova opakovaně přečte, přeloží neznámá slova a nabízí možnost nahrát si svou čtenou verzi. Podle barevného rozlišení reprodukovaného textu student rozpozná jak kvalitně text přečetl. –  Psanou angličtinu je možno procvičovat formou diktátů. – Jednotlivá konverzační témata jsou zpracována formou videí, krátkého filmu a doprovodného textu. – Každá domácí verze je oproti školní obohacena o velkou škálu procvičovacích jednotek. – Pro každý ročník bylo ze současné moderní hudební scény vybráno asi sto písní, které jsou doplněny texty a videi z koncertů či klipů. Vzhledem k tomu, že naše škola bude tento program používat, je tento výukový program každému žákovi nabízen za exkluzivní cenu 250 Kč na školní rok (letos od ledna do konce srpna, další roky od září do konce června). Každým rokem bude verze obohacována a aktuálně přepracovávána (upgradeována). S programem je možné detailněji se seznámit na internetové adrese www. islczech.com.  Milí rodiče, protože nám ze strany distributorů byla dána velmi krátká časová lhůta, reagujte prosím do 10.11.2008. Pokud s koupí souhlasíte, vyplňte prosím ústřižek, který Vaše dítě obdrželo ve škole, podepište ho a vyzvěte své dítě, aby ho i s částkou 250 Kč odevzdalo svému třídnímu učiteli. Děkuji. Šáchová   Poznámka: Technické požadavky na domácí počítač: – Aby tento výukový program správně fungoval, je třeba vybavit domácí počítač operačním systémem Windows 2000, Windows XP či Windows Vista. – Je vyžadován alespoň procesor Intel Pentium III 500 Mhz. – Potřebná kapacita pevného disku pro tento program by měla být 100 MB. -Je nutné mít připojení na internet, sluchátka a mikrofon. —————————————————————————————————————– Osobně souhlasím a svým podpisem stvrzuji, že si pro své dítě jménem ……………………………………………………………………… ze třídy ………………… přeji objednat jednu verzi anglického výukového programu International School of Languages náležející tomuto ročníku platnou pro rok 2009 (od ledna do srpna) a uhrazuji částku 250 Kč. Distributory vyžadovaná data: Jméno a příjmení učitelky angličtiny dítěte ………………………………………………….. E-mailová adresa žáka ………………………………………………………………………… E-mailová adresa rodičů ………………………………………………………………………. Podpis rodiče: ……………………………………………….. Datum: ……………………………………………………….

Sdílejte!