Krajina mého bydliště

Orientace v krajině je důležitá…..
V rámci hodin prvouky ve středu 22. října uskutečnili žáci třetího ročníku vycházku s cílem v praxi  si ověřit své znalosti  orientace v krajině svého bydliště, v určování světových stran pomocí přírodních jevů, směrové růžice a kompasu. Svá pozorování a určování provedli ze stanoviště na křižovatce polní cesty St. Město – Zlechov s cyklotrasou na Velehrad.

Sdílejte!