Úřad práce

Kam z deváté třídy? Není jednoduché rozhodnout se správně pro střední školu či učiliště.
Pomoc našim žákům devátých tříd i letos nabídl Úřad práce v Uherském Hradištit, který nasvštívili.  Po zadání testových otázek do počítače se naši žáci devátých tříd dozvěděli, jaké zaměstnání by bylo pro ně vhodné a jakou školu by si mohli zvolit.Chlapci a děvčata si také prohlédli kompletní soubor materiálů o všech středních školách a učebních oborech a o různých možnostech volby dalšího povolání.Na závěr si vyslechli zajímavé informace o systému škol v České republice, o rozdílech studia na středních odborných školách, gymnáziích či učilištích a o následném studiu na vysokých školách.Přejeme našim deváťákům, aby jejich volba byla co nejlepší a také, aby letošní náročný rok s úspěchem zvládli.

Sdílejte!