Terénní měření

Díky projektu Ekologie v našem srdci, který byl financován MŠMT v rámci rozvojového programu MŠMT Podpora environmentální vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008, jsme mohli obohatit výuku žákům naší školy.
Ze 100 000 Kč dotace, kterou jsme získali v květnu loňského roku na rozvoj environmentální výchovy, jsme mimo jiné zakoupili sady pro rozbor půdy a rozbor vody. S jejich zakoupením a odbornými radami nám velmi pomohl pan Pluhař z Městského úřadu Staré Město, jemuž patří velký dík. V průběhu měsíce září a října se vybraní žáci volitelného předmětu Chemicko-biologická praktika a Chemické hry a pokusy vydali do terénu měřit stupeň znečištění vodních toků v okolí školy (foto v části Galerie). Pomocí jednoduchých analytických měření jsme získali okamžité výsledky a mohli jsme si udělat bezprostřední obrázek na čistotu vodních toků Starého Města, konkrétně na potok Salaška. Tato měření budou i nadále pokračovat v letošním školním roce. Chtěli bychom získat hodnoty i z dalších vodních ploch a řeky Moravy.

Sdílejte!