Den jazyků na 1. stupni

U příležitosti světového Dne jazyků připravili vyučující pro děti 4. a 5. ročníků ukázku tří méně známých jazyků – finštiny, slovenštiny a francouzštiny.
Celé akci předcházely přípravy projektů, při kterých žáci 5. tříd sbírali informace a zajímavosti o těchto třech zemích. Na závěr došlo k prezentaci vzniklých prací žákům 4. tříd. Dne 2. října proběhl samotný Den jazyků. Děti byly rozděleny do 6 skupin a postupně procházely Francií, Slovenskem a Finskem. A co si děti z celého dne odnesly? Spoustu nových slovíček, básniček, zajímavostí a nadšení pro výuku cizích jazyků.

Sdílejte!